การประชุมปฏิบัติการ พิจารณา VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพและจัดทำเว็บไซค์คลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพ