แนะนำ website คลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพ

คลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เก็บรวบรวมสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ การค้นหาตนเอง พัฒนาทักษะ เพิ่มขีดความสามารถ เพื่อให้ผู้ที่สนใจมุ่งสู่เส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคง [คลิกที่นี่]