การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์สร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E-Commerce)