เชิญรับชม รายการ Eduguide 4.0 “การเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0”