ติดตามชมย้อนหลัง … รายการ Eduguide 4.0 ตอน ” การเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 “