Posts: 7

เบญจวรรณ ชัยศักดิ์ประเสริฐ

Latest Posts by the Author

  1. สพป.สมุทรสาคร จัดงานมหกรรม เปิดตลาดนัดผลงานผลิตภัณฑ์สินค้านักเรียน
  2. ติดตามชมย้อนหลัง … รายการ Eduguide 4.0 ตอน ” การเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 “
  3. เชิญรับชม เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ย้อนหลัง
  4. นักเรียนในโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย จัดประสบการณ์นำเสนอผลงานในงาน มหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ” ในบูธนิทรรศการ “การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ และห้องเรียนอาชีพ”
  5. เชิญรับชม รายการ Eduguide 4.0 “การเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0”
  6. การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ
  7. การประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ปีการศึกษา 2561