หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมปฏิบัติการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาในการขับเคลื่อนยาเสพติดเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ได้จัดการประชุมปฏิบัติการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาในการขับเคลื่อนยาเสพติดเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ไอยรา แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนยุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ระยะที่ 3)

ประชุมในวันที่  1-4 เมษายน  2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าประชุมจำนวน 50  คน

ติดตามชมย้อนหลัง … รายการ Eduguide 4.0 ตอน ” การเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 “