หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามชมย้อนหลัง … รายการ Eduguide 4.0 ตอน ” การเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 “

นักเรียนในโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย จัดประสบการณ์นำเสนอผลงานในงาน มหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ” ในบูธนิทรรศการ “การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ และห้องเรียนอาชีพ”