หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E – commerce)

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกา […]