สพป.สมุทรสาคร จัดงานมหกรรม เปิดตลาดนัดผลงานผลิตภัณฑ์สินค้านักเรียน

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สพป.สมุทรสาคร จัดงานมหกรรม เปิดตลาดนัดผลงานผลิตภัณฑ์สินค้านักเรียน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนจำนวน 103 โรงเรียน ได้นำผลงานมาจัดจำหน่ายเพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างรายได้ โดยในงานวันนี้ ท่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ พกฐ.ได้มอบให้ นางสาวนิจสุดา อภินันท์ทาภรณ์ ท่านผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้ง ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ร่วมเยี่ยมชมสินค้า ให้กำลังใจนักเรียนและโรงเรียน เพื่อสู่การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์นักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

ติดตามชมย้อนหลัง … รายการ Eduguide 4.0 ตอน ” การเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 “

นักเรียนในโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย จัดประสบการณ์นำเสนอผลงานในงาน มหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ” ในบูธนิทรรศการ “การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ และห้องเรียนอาชีพ”